WOOCS - Cambiador de divisas de WooCommerce

Precios dinámicos de WooCommerce (por WooCommerce)

URL del complemento: https://woocommerce.com/products/dynamic-pricing/

// en el archivo \ plugins \ woocommerce-dynamic-pricing \ classes \ modules \ class-wc-dynamic-pricing-advanced-totals.php agregue el siguiente código: if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ actual = $ WOOCS-> moneda_actual; if ($ currrent! = $ WOOCS-> default_currency) {$ currencies = $ WOOCS-> get_currencies (); $ tasa = $ monedas [$ actual] ['tasa']; $ regla ['desde'] = $ regla ['desde'] * ($ tasa); $ regla ['a'] = $ regla ['a'] * ($ tasa); }}} // en su archivo wp theme functions.php agregue el siguiente código: add_filter ('wc_dynamic_pricing_apply_cart_item_adjustment', 'woocs_fix_dinamic_price', 999, 4); function woocs_fix_dinamic_price ($ precio_ajustado, $ clave_elemento_carrito, $ precio_original, $ módulo) {if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ actual = $ WOOCS-> moneda_actual; if ($ currrent! = $ WOOCS-> default_currency) {$ currencies = $ WOOCS-> get_currencies (); $ tasa = $ monedas [$ actual] ['tasa']; $ precio_ajustado = $ precio_ajustado / ($ tasa); }}} return $ ajustado_precio; }