WOOCS - Cambiador de divisas de WooCommerce

Depósitos de WooCommerce

Enlace del complemento: https://woocommerce.com/products/woocommerce-deposits/

En archivo \ wp-content \ plugins \ woocommerce-depósitos \ incluye \ class-wc-depósitos-cart-manager.php agregar el siguiente código:

if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ actual = $ WOOCS-> moneda_actual; if ($ currrent! = $ WOOCS-> default_currency) {$ currencies = $ WOOCS-> get_currencies (); $ tasa = $ monedas [$ actual] ['tasa']; $ total = $ total / $ tasa; }}}

En el mismo archivo, agregue el código nex:

if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ actual = $ WOOCS-> moneda_actual; if ($ currrent! = $ WOOCS-> default_currency) {$ currencies = $ WOOCS-> get_currencies (); $ tasa = $ monedas [$ actual] ['tasa']; $ total = $ total / $ tasa; }}}


En el archivo functions.php del tema actual de wordpress, agregue el siguiente código:

add_filter ('woocommerce_deposits_get_deposit_amount', function ($ deposit, $ prod) {if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; $ currrent = $ WOOCS-> current_currency; if ($ currrent! = $ WOOCS-> default_currency Y $ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ monedas = $ WOOCS-> get_currencies (); $ tasa = $ monedas [$ actual] ['tasa']; $ depósito = $ depósito * $ tasa;}} devolver $ depósito;}, 2, 99);