WOOCS - Cambiador de divisas de WooCommerce

Tarifas basadas en la pasarela de pago (por WooCommerce)

URL del complemento: https://woocommerce.com/products/payment-gateway-based-fees/

// En el archivo \ plugins \ woocommerce-additional-fees-2 \ classes \ class-wc-add-fees.php function calcular_fees agrega el siguiente código if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ add_fee_fixed = $ WOOCS-> woocs_exchange_value (floatval ($ add_fee_fixed)); }} // Y agregue este código if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ add_fee = $ WOOCS-> woocs_exchange_value (floatval ($ add_fee)); }} // Y en la función & calculate_gateway_fee_total agrega el siguiente código if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ maxval = $ WOOCS-> woocs_exchange_value (floatval ($ maxval)); }}