WOOCS - Cambiador de divisas de WooCommerce

Suscripciones a WooCommerce 2.2.15 - por Prospress

Enlace del complemento: https://woocommerce.com/products/woocommerce-subscriptions/

  • abra el archivo del complemento WOOCS: \ plugins \ woocommerce-currency-switcher \ classes \ fixed.php y agregue el código OR $_producto->is_type('suscripción'):
  • en archivo en archivo wp-content \ plugins \woocommerce-subscriptions-2.2.15 \ incluye \ class-wc-product-variable-subscription.php agregar código:
    if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ precio = $ WOOCS-> woocs_exchange_value ($ precio); }}

  • en el archivo wp-content \ plugins \woocommerce-subscriptions-2.2.15 \ incluye \ class-wc-subscriptions-product.php agregar código:
    if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ sign_up_fee = $ WOOCS-> woocs_exchange_value ($ sign_up_fee); }}