WOOCS - WooCommerce Para Birimi Değiştirici


woocs_price_format

Bu kanca, index.php eklentinin -> public function woocommerce_price_format:

public function woocommerce_price_format() { $currencies = $this->get_currencies(); $currency_pos = 'sol'; if (isset($currencies[$this->current_currency])) { $currency_pos = $currencies[$this->current_currency]['position']; } $biçim = '%1$s%2$s'; switch ($currency_pos) { case 'sol' : $format = '%1$s%2$s'; kırmak; durum 'doğru' : $format = '%2$s%1$s'; kırmak; case 'left_space' : $format = '%1$s %2$s'; kırmak; case 'right_space' : $format = '%2$s %1$s'; kırmak; } return application_filters('woocs_price_format', $format, $currency_pos); }

Bu nedenle, kendi fiyat biçiminiz hakkında bir fikriniz varsa, bu kancayı herhangi bir koşulla/olmadan kendi mantığınıza göre kullanın:

add_filter('woocs_price_format', 'my_woocs_custom_format', 999, 2); function my_woocs_custom_format($format, $currency_pos) { //burada $format ile smth yap return $format; }