WOOCS - Cambiador de divisas de WooCommerce

Ubicación de recogida de Woocommerce

La URL del complemento: https://pdocrud.com/wp-pickup-location/

  • En archivo wp-content \ plugins \ woocommerce-pickup-location \ includes \ helper \ WPPKPO_Shipping_Method.php agregar el siguiente código:
    if (class_exists ('WOOCS')) {global $ WOOCS; if ($ WOOCS-> is_multiple_allowed) {$ actual = $ WOOCS-> moneda_actual; if ($ currrent! = $ WOOCS-> default_currency) {$ currencies = $ WOOCS-> get_currencies (); $ tasa = $ monedas [$ actual] ['tasa']; $ order_amount = $ order_amount / $ rate; }}}